Pomoc: Alkoholizm, Lekomania, Narkomania; Forum : Nawroty Picia - Pomoc: Alkoholizm, Lekomania, Narkomania; Forum

Skocz do zawartości

Strona 1 z 1
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć

Nawroty Picia

#1 Użytkownik nie jest zalogowany   Darek 

  • PipPipPipPip
  • Grupa: Members
  • Postów: 45
  • Rejestracja: 16-lipiec 13

Napisano 29 listopad 2013 - 09:52

Ciekawy artykuł................Objawy Głodu, Nawrotów PiciaIstota nawrotu choroby

Nie jest naszym zamiarem niepokoić tych, którzy mają dobre samopoczucie wzdrowej trzeźwości, chcemy natomiast zaniepokoić tych naiwnie zadowolonych. Towłaśnie oni uważają, ze dopóki powstrzymują się od picia i przynoszą ciało namitingi AA [czy przychodzą na profesjonalne terapie, grypy samopomocowe lub doklubu abstynenta – przypis red.] nie muszą obawiać się nawrotu choroby.Nierozumieją, że trzeźwość to coś więcej niż sama abstynencja. I choć większość znich zdecydowanie temu zaprzecza, stanowią grupę o większym stopniu ryzykanawrotu choroby. Chcemy pokazać, że przygotowanie się na realna możliwośćwystąpienia nawrotu jest jedynym sposobem na to, żeby mu zapobiec. Nawrótchoroby jest procesem złożonym (...). To problem, który występuje w różnychtypach uzależnienia. I chociaż większość badań w tej dziedzinie była prowadzonana alkoholikach, to coraz więcej danych wskazuje na to, iż same metodyzapobiegania nawrotom można stosować we wszystkich rodzajach uzależnienia (...).

Błędne przekonania

Od dawna wiadomo, że ludzie uzależnieni zachowują się nienormalnie nie tylkobędąc pod działaniem danego środka chemicznego, lecz także wtedy, gdy go niezażywają. Większości z nas choroba ta kojarzy się tylko z objawami, występującymiw czasie picia lub zażywania. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, zeniektóre objawy choroby występują także w abstynencji. Objawy mogą stać siędokuczliwe podczas zdrowienia. Omówimy niektóre z nich szczegółowo w rozdzialena temat przewlekłego zespołu abstynencyjnego (...). Istnieje wiele błędnychprzekonań na temat nawrotów choroby, które warto prześledzić, ponieważ mogą onezwiększać ryzyko nawrotu. Zmiana niektórych z tych przekonań pozwoli uniknąćzachowań zagrażających trzeźwości. Większość ludzi myśląc o „nawrocie” rozumieprzez to tzw. „wpadkę”, czyli użycie uzależniających środków chemicznych.Dzięki badaniom prowadzonym w ostatnich latach wiadomo, ze proces nawrotuchoroby zaczyna się wcześniej zanim sięgnie się po alkohol lub inny środek.Ludzie mogą przestać funkcjonować w sposób trzeźwy nie pijąc i niczego niezażywając. Mogą utracić kontrolę nad zdolnością oceniania i zachowaniem. Mogąwystąpić u nich zaburzenia emocjonalne lub somatyczne. Mogą przestaćfunkcjonować w sposób trzeźwy zanim jeszcze sięgną po substancję chemiczną lubw zastępstwie tej substancji. Proces nawroty choroby daleko wykracza pozatradycyjne pojmowanie tego zjawiska w tym rozumieniu, że proces ten obejmujepostawy i zachowania, które prowadzą do picia lub zażywania.

Oddalanie się

Proces nawrotu choroby jest oddalaniem się od zdrowienia. Nie znaczy to, że gdyprzeżywa się ciężkie chwile lub doświadcza bólu zmagania w czasie zdrowienia,to zawsze mamy do czynienia z nawrotem choroby. Oznacza to ogólnie rzecz biorąc,ze jeżeli nie poświęca się dość uwagi swojemu zdrowieniu i nie robi sięwszystkiego, co mu służy, to być może świadomie zmierza się w kierunku nawrotu(...) Zdrowienie zaczyna się od akceptacji faktu, ze nie można bezpiecznie pićlub zażywać innych zmieniających nastrój substancji. Sama jednak wiedza o tym,ze środki uzależniające są szkodliwe, nie wystarcza. Trzeba przestać ichużywać. Nieużywanie jest abstynencją. Lecz sama abstynencja też nie wystarcza.Pozwala jedynie na to, by proces zdrowienia mógł się rozpocząć. Stanowi środekdo celu, którym jest możliwość normalnego życia. Nauczenie się prowadzenianormalnego życia, wolnego od uzależnienia, wymaga natomiast czegoś więcej niżtylko abstynencji. Konieczne jest naprawienie fizycznych, psychicznych i społecznychszkód wyrządzonych zdrowiu przez uzależnienie. Trzeba także nauczyć się żyćzdrowo i produktywnie bez konieczności sięgania po alkohol i inne środkichemiczne, a także bez uciekania się do „chorych” zachowań. Osoba chora musiradzić sobie z życiem w sposób „nieuzależniony”

Sprężenie zwrotne

Nawrót choroby i proces zdrowienia są ściśle ze sobą związane. Nie możnazdrowieć nie narażając się jednocześnie na ryzyko nawrotu. Skłonność do nawrotujest normalna i naturalną cecha procesu zdrowienia. Nie należy się jejwstydzić. Trzeba zająć się tymi skłonnościami otwarcie i uczciwie (...).Skłonności do nawrotu choroby bardzo przypominają trujące grzyby lub pleśń.Najlepiej rozwijają się w mroku. Ă�ÂŚwiatło jasnego, realistycznego myślenia zwykle dość szybko usuwa groźbęnawrotu choroby. Gdy objawy uzależnienia występują w stanie trzeźwości nasilająsię, człowiek przestaje prawidłowo funkcjonować, mimo że nie pije się i niezażywa. W AA mówi się o tym „suchy kac”. W naszej książce nazywamy to zespołemnawrotu choroby. Gdy objawy nawrotu choroby powodują, że życie staje siędostatecznie bolesne, wielu alkoholików wybiera picie po to, aby przynajmniejchwilowo złagodzić cierpienie. Inni wprawdzie nie piją, lecz borykają się zpoważnymi życiowymi i zdrowotnymi problemami, związanymi z zespołem nawrotuchoroby. Powstrzymanie nawrotu choroby jeszcze przed nieodwracalnyminastępstwami możliwe jest dzięki rozpoznaniu sygnałów ostrzegawczych, którychwłaśnie doświadcza. Jest to planowanie zapobiegania nawrotom choroby.


Zespół nawrotu choroby – sygnały ostrzegawcze


FAZA 1 - POWRÓT ZAPRZECZANIA


Zaniepokojenie samopoczuciem. Obawy o niewytrwanie w trzeźwieniu.
Nie przyznawanie się do niepokoju.


FAZA II – ZACHOWANIA UCIECZKOWE I OBRONNE


Przekonanie „Nigdy już nie będę pić”. Przekonywanie samego siebie, że już nigdynie będę...
Martwienie się o innych zamiast o siebie. Bardziej oceniasz inych niż siebie.
Zachowania obronne. Stajesz się defensywny.
Zachowania kompulsywne. Stajesz się „sztywny” w myśleniu i zachowaniu.
Zachowania impulsywne. Działasz bez zastanowienia.
Skłonność do izolacji od ludzi. Zaczynasz więcej czasu spędzać samotnie.

FAZA III – NARASTANIE KRYZYSU


Widzenie tunelowe. Widzisz mały wycinek życia, nie ogarniając całości.
Sub-depresja, ucieczka w sen. Przygnębienie, smutek, apatia, pustkauczuciowa...
Zanik konstruktywnego planowania. Przestajesz realnie planować dzień iprzyszłość.
Plany zaczynają zawodzić. Wynik nierealnego planowania.

FAZA IV – UTRATA ZDOLNOŚCI DO DZIAŁANIA

Marzycielstwo i myślenie życzeniowe Trudności z koncentracją, „gdybanie”.
Poczucie, że niczego nie da się rozwiązać. Poczucie klęski, małe problemyurastają do wielkich.
Niedojrzałe pragnienie bycia szczęśliwym. Myślisz: „Żeby wszystko się magicznieułożyło”.
Okresy dezorientacji. Częstsze, dłuższe, złość na samego siebie.
Irytacja wobec bliskich. Napięte stosunki z rodziną, przyjaciółmi, kolegami.
Łatwe wpadanie w złość. Ataki gniewu, frustracji i rozdrażnień bez powodu.

FAZA VI - DEPRESJA

Nieregularne odżywianie. Przejadanie lub niedojadanie. Zmiany wagi ciała.
Brak chęci do działania. Czasem nie jesteś w stanie czegokolwiek zrobić.
Zaburzenia snu. Kłopoty ze spaniem, sen płytki, nerwowy.
Zanik struktury dnia. Przestajesz regularnie chodzić spać, wstawać, jeść.
Okresy głębokiej depresji. Coraz częstsze i głębsze przygnębienie, samotność.

FAZA VII – UTRATA KONTROLI NAD ZACHOWANIEM


Nieregularne uczęszczanie na mitingi Opuszczasz terapie znajdując różneusprawiedliwienia.
Postawa typu „nie zależy mi”. Ukrywasz poczucie bezradności.
Jawne odrzucanie pomocy. Odrzucasz pomoc innych, odpychasz ich, lekceważysz.
Niezadowolenie z życia. Zaczynasz myśleć o piciu z powodu „złej” sytuacji.
Uczucie bezsilności i bezradności. Coraz trudniej wziąć się do czegoś – brakwyjścia.

FAZA VIII – ŚWIADOMOŚĆ UTRATY KONTROLI


Użalanie się nad sobą. ...często w celu przyciągnięcia uwagi innych.
Myślenie o towarzyskim piciu. Nadzieja, że picie „pomoże” i że będzie„normalne”.
Świadome kłamanie. Dostrzegasz swoje kłamstwa lecz nie możesz przestać.
Całkowita utrata wiary w siebie. Czujesz się w pułapce, bezużyteczny,niesprawny.

FAZA IX – OGRANICZENIE LICZBY WYBORÓW


Nieuzasadnione pretensje. Złość na kogoś, na cały świat lub na samego siebie.
Przerwanie wszelkiego leczenia i kontaktów Zerwanie kontaktów.
Przytłaczająca samotność, frustracja, gniew Czujesz się kompletnieprzytłoczony, bliski obłędu.
Utrata kontroli nad zachowaniem. Nie panujesz nad myśleniem, emocjami izachowaniem.

FAZA X – EPIZOD NAWROTU CHOROBY


Pierwszy kieliszek (wpadka). Zaczynasz pić aby poradzić sobie z zaburzeniami.

Wstyd i wina. ...oraz uczucie lęku przed przyznaniem się do wpadki.
Bezradność i brak nadziei. Zaczynasz pić w sposób niekontrolowany.
Całkowita utrata kontroli. Zaczynasz pić destrukcyjnie (często i dużo).
Szkody fizyczne, psychiczne, społeczne.
Całkowite załamanie.

"Jestnadzieja"

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę ze zdecydowanie destrukcyjnegocharakteru choroby, jaką jest uzależnienie od alkoholu. Atakuje ona swą ofiaręze wszystkich stron - atakuje ciało, umysł, uczucia i duszę. Jest to z naturyswej choroba śmiertelna. Wiemy, że nie można jej wyleczyć, można jednakzatrzymać jej rozwój. W ciągu minionych 50 lat setki tysięcy alkoholikówpowstrzymało rozwój swojej choroby i podjęło życie szczęśliwe, efektywne,twórcze i trzeźwe. Niemniej wielką tragedią pozostaje fakt, że wielualkoholików zdrowieje na jakiś czas, po czym wraca do picia. Mówi się, że okołopołowa alkoholików, docierających do progu trzeźwości przekracza go i tamzostaje. Wielu z pozostałych ma jeden czy więcej nawrotów choroby, a w końcuwchodzi na stałe w trzeźwe życie. I wreszcie wielu nie może wydostać się ztego, co nazywamy obrotowymi drzwiami - wielokrotnie dochodzą do trzeźwości, anastępnie wracają do picia. Niektórzy z nich, oczywiście, w końcu umierają.(...) Cokolwiek jednak by się nie zrobiło, zawsze będą tacy, którzy umrą na tąśmiertelną chorobę. I zbyt wielu nadal będzie umierać, ponieważ jeszcze dokońca nie potrafimy skutecznie zapobiegać nawrotom choroby. Nowe strategiezapobiegania nawrotom pomagają jednak tysiącom uciec od tego, co przedtem byłowyrokiem śmierci. Ważne jest byśmy skłonnym do nawrotów alkoholikom zanieśli tonowe przesłanie - przesłanie o tym, że naprawdę jest dla nich nadzieja. Czasbyśmy również zanieśli przesłanie do placówek odwykowych, przesłanie o tym, zenaszym moralnym obowiązkiem jest robienie wszystkiego co w ludzkiej mocy, byleczyć najbardziej chorych pośród chorych alkoholików..Strach i Objawy Picia ,jak sobie radzić?GŁÓD ALKOHOLOWY.


Głód alkoholu jest jednym z objawów choroby alkoholowej. występuje również uosób uzależnionych, które przestały pić i zdecydowały się na leczenie odwykowe.Fakt ten może dziwić świeżo upieczonego alkoholika z krótkim okresemabstynencji: "Dlaczego chce mi się pić? Przecież mam szczere chęcizaprzestania picia, dlatego zgłosiłem się na leczenie. Wykonuję wszystkie zaleceniaterapeutyczne". Fakt ten może wywołać lęk: "tak bardzo nie chcę pić,nie wiem co robić abym nie odczuwał chęci napicia się, nie wiem co się ze mnądzieje".

Głód alkoholu to silna potrzeba wypicia alkoholu oraz bardzo przykry stanemocjonalny połączony z pragnieniem doznania natychmiastowej ulgi. Coprzyczynia się do wystąpienia głodu alkoholu w I etapie leczenia się?

1. Alkoholowy zespół abstynencyjny: złe samopoczucie fizyczne i psychiczne.

2. Stres i niewielkie umiejętności /lub ich brak/ poradzenia sobie z nim bezalkoholu.

3. Kontakt z alkoholem /przebywanie z osobami pijącymi, kupowanie alkoholu dlagości, trzymanie alkoholu w domu, uczestniczenie w spotkaniach towarzyskichzakrapianych alkoholem/.

Jak rozwija się głód alkoholu?

1. Następuje wzrost napięcia, które przeważnie zostaje stłumione,"wyrzucone" poza świadomość.

2. "Rozkręcenie" napięcia pomimo stłumienia /lecz nie łączenie go zestanem głodu/. Poszukiwanie przyczyn w otoczeniu, na zewnątrz.

3. Pragnienie pozbycia się dyskomfortu, natychmiastowego rozładowania napięciapoprzez wypicie alkoholu i doznania ulgi.

4. Pragnienie ulgi przesłania ewentualne intelektualne próby poradzenia sobie zgłodem.

Po to by poradzić sobie z tym stanem /czyli nie napić się alkoholu/

koniecznie trzeba poznać objawy głodu alkoholu:

1. silna potrzeba wypicia z tendencją do natychmiastowego zrealizowania

2. uczucie ssania w żołądku

3. uczucie braku czegoś /nie wiadomo czego/

4. sny alkoholowe: po obudzeniu się trudno odróżnić czy był to sen czy jawa

5. suchy kac: samopoczucie takie jak nazajutrz po dużym piciu, mimo nie piciaalkoholu /uczucie "suszenia", chęć wypicia alkoholu, nadmiernepocenie się, drżenie ciała, niepokój, różne bóle/

6. smak lub zapach alkoholu

7. uczucie stałego napięcia, rozdrażnienia

8. pogorszenie pamięci

9. trudności w abstrakcyjnym myśleniu

10. natrętne myśli o alkoholu, o tym, że alkohol pomaga w rozwiązywaniukłopotów, przynosi ulgę

11. przypominanie sobie przyjemnego stanu, jaki pojawia się po wypiciualkoholu.Oczywiście głód alkoholu nie powstaje nagle inagle nie znika.

Można wymienić co najmniej kilka przyczyn uaktywnienia się głodu: przemęczenie,osłabienie organizmu, choroby somatyczne, powrót do trybu życia z okresu picia:chaos, brak planowania dnia, poczucie monotonii życia na trzeźwo, sytuacjestresowe, wyzwalacze zewnętrzne /widok butelki z alkoholem, reklamy alkoholu/.

Powyższe przyczyny powodują zmiany w psychice i w zachowaniu: reakcje na stres,próby radzenia sobie ze stresem bez alkoholu, pogorszenie samopoczuciafizycznego, niepokój, łatwe wpadanie w złość bez powodu, drażliwość, trudnościz zasypianiem, bezsenność, bóle głowy, utrata apetytu, lub stałe uczucie głodu,nadmierne pragnienie, niepokój, nieokreślony lęk, konflikty z ludźmi, zaprzeczanieproblemom, powątpiewanie w sens leczenia, nieregularne przychodzenie na zajęciaterapeutyczne, szukanie fizycznego kontaktu z alkoholem: udział w imprezachalkoholowych, kupowanie alkoholu, koloryzowanie wspomnień z okresu picia.Wymienione przyczyny głodu alkoholu oraz zmiany w psychice i zachowaniurozkręcają napięcie oraz wywołują u alkoholika pragnienie ulgi /wyjścia ztrudnej sytuacji, pozbycia się napięcia/, co automatycznie skojarzone jestprzez niego z piciem alkoholu.


JAK RADZIĆ SOBIE Z GŁODEM ALKOHOLOWYM.


Głód alkoholu to silna potrzeba picia oraz bardzo przykry stan emocjonalnypołączony z pragnieniem doznania natychmiastowej ulgi. Nie powstaje samoistnie;zwykle osoba uzależniona sama "pracuje" na wystąpienie objawów głodu:ignoruje lub zaprzecza pogorszeniu samopoczucia, nie przestrzega zaleceń dlatrzeźwiejących alkoholików, żyje w stresie. Sytuacja osoby uzależnionejpodejmującej leczenie odwykowe jest trudna: alkoholik decyduje się przestaćużywać środka znieczulającego czyli alkoholu a jeszcze nie potrafi stawić czołaproblemom życia codziennego w trzeźwy sposób. Wielu pacjentów w trakcieleczenia mówi: "jestem jak niemowlę, uczę się żyć od początku","uczę się chodzić". Na czym polega ta nauka? Otóż pierwszym celemjest uświadomienie sobie objawów głodu alkoholu, poznanie sposobów radzeniasobie z nim oraz wprowadzenie tych sposobów do swojego repertuaru zachowań.Powyższy cel służy utrzymaniu abstynencji, stanowi ważny fragment fundamentutrzeźwienia. Sposoby radzenia sobie z głodem alkoholu.

1. Kierowanie się "zasadą teraźniejszości". Spróbuj określić co się ztobą dzieje w konkretnej, aktualnej sytuacji /co czujesz, myślisz teraz/. Topomaga w uświadomieniu sobie objawów głodu alkoholu.

2. Ujawnienie objawów głodu. Opowiedz o swoim samopoczuciu, zachowaniach, którecię niepokoją, terapeucie; zabierz głos na mityngu AA; porozmawiaj ztrzeźwiejącym alkoholikiem.

3. Mini programy zdrowienia. HALT: zatrzymaj się! Nie dopuszczaj abyś byłgłodny, zły, samotny, zmęczony. RELAX: odnawiaj siebie, wykazuj energię dorealizacji realnych celów, kochaj siebie i innych, akceptuj to, czego w sobie iwokół siebie zmienić nie możesz, sprawdzaj czy Twoja droga jest drogą prawdy oTobie.

4. Przestrzeganie zaleceń dla trzeźwiejących alkoholików.

5. Zadanie sobie pytania: "co mogę zrobić, żeby nie napić się?" iodpowiedzenie sobie na to pytanie.

6. Realizacja kroków z listy wyjścia awaryjnego.

7. Uczenie się nowych zachowań np.: odmawianie picia, informowanie oabstynencji, leczeniu, uzależnieniu.

8. Racjonalne i regularne odżywianie się: ograniczenie cukru, kofeiny inikotyny.

9. Ćwiczenia fizyczne.

10. Relaksacja.

11. Planowanie dnia i trzymanie się planu.

12. Pisanie dziennika uczuć.

13. Nauczenie się sposobów radzenia sobie z przykrymi uczuciami, z myślami opiciuUdostępnij ten temat:


Strona 1 z 1
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć

Użytkownicy przeglądający ten temat: 1
0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych